„Арабеск“ е съвършен танцов състав с големи творчески постижения и чиста техника на движение.”

Боряна Сечанова – директор
тел: (+359) 897 920 920

Мая Михайлова – мениджър
тел: (+359) 897 969 780

Ballet ARABESQUE © 2024. All rights reserved.