музика Рихард Щраус
по поемата на Фридрих Ницше „ Тъй рече Заратустра”

Творчески екип
Хореография – Мила Искренова
Сценография и костюми – Нина Пашова
Мултимедия – Никола Налбантов

От всичко писано обичам само онова, което човек пише с кръвта си. Пиши с кръв: и ще познаеш, че кръвта е дух.”

“ Ако твърде дълго се взираш в бездната, бездната ще се взре в теб….“

„ Красотата на свръхчовека ме навести като сянка. Ах, братя мои! Що ме е грижа вече за боговете…”

Подпис

Човек е едно въже, вързано между животното и Свръхчовек – въже над бездна ….

Спектакълът на Мила Искренова  е интуитивно и артистично отражение на най-известната философска поема на   немския философ Фридрих Ницше, освобождаващо  го от натрупаните във времето манипулативни и спекулативни тълкувания
Спектакълът се подчинява на музикалната структура, като всеки от епизодите развива различен визуален принцип.Танцьорите  пътуват през осем последователни нива като едно колективно тяло, което преминава през различни състояния и образи, отразяващи по съвременен начин идеите на Заратустра.
Сценографското решение на Нина Пашова се определя от принципа на контраста между светлината и мрака. Сцените ще се разгръщат в дълбочина от аванс сцената към дъното като стъпала, през които преминава странстващият и търсещ човешки дух, който преодолява различни препятствия и предизвикателства , за да достигне и да се слее със светлината.

Боряна Сечанова – директор
тел: (+359) 897 920 920

Мая Михайлова – мениджър
тел: (+359) 897 969 780

Ballet ARABESQUE © 2024. All rights reserved.