✨ Балет Арабеск представя нова, разширена редакция на спектакъла „ТЪЙ

РЕЧЕ ЗАРАТУСТРА“ (премиера 2011), с встъпителна част, изградена изцяло

върху текст на Ницше, даващ непреходен философски поглед към динамичната

ни съвременност.

 

Светът днес е свят на динамично противопоставящи се сили и полюсни

състояния – изобилие и мизерия, свръхтехнологии и примитивизъм, войни и

алтруизъм, висока и масова култура. Човекът стои изправен срещу собствения си

избор в едно огромно поле, в което мерят сили миналото и бъдещето.

 

С тези въпроси 👉 Мила Искренова влиза в диалог с гениалното произведение на

Фридрих Ницше – философът, без който не бихме могли да си представим

развитието не само на изкуството, но и на цялостната философска мисъл през

миналия век. Хореографията на Мила Искренова е интуитивно и артистично отражение на

най-известната философска поема на немския философ, освободено от

натрупаните във времето манипулативни и спекулативни тълкувания.

 

✨ Танцьорите пътуват през осем последователни нива като едно колективно тяло,

което преминава през различни състояния и образи, отразяващи по съвременен

начин идеите на Заратустра.

 

🎭 Сценографското решение на Нина Пашова се определя от принципа на

контраста между светлината и мрака. Сцените ще се разгръщат в дълбочина от

аванс сцената към дъното като стъпала, през които преминава странстващият и

търсещ човешки дух, който преодолява различни препятствия и

предизвикателства , за да достигне и да се слее със светлината.

 

“Човек е едно въже, вързано между животното и Свръхчовек –

въже над бездна ….„

 

Гравитирайки около известната мисъл на Ницше, спектакълът „Тъй рече

Заратустра” се спира върху основните етапи, през които преминава развитието

на търсещия дух на мъдреца Заратустра: търпението, борбата и невинността.

Езикът на Ницше, неведнъж сравняван с музика, вдъхновява не по-малко

гениални музиканти, един от които е 🎶 Рихард Щраус, който избира осем от

главите от философската поема на Ницше, като водещата линия е конфликтът

между човека и неговите желания с Природата и нейната мълчалива сила.

 

✨ Епизодите са:

Изгрев, За бленуването по отвъдния свят, За великия копнеж, За

радостите и страстите, Погребална песен, За науката, За изцелението,

Танцова песен и нощна песен, Песен на нощното търсене.

 

🎟️ Билети на касата на Музикален театър и online https://epaygo.bg/3539920300Боряна Сечанова – директор
тел: (+359) 897 920 920

Мая Михайлова – мениджър
тел: (+359) 897 969 780

Ballet ARABESQUE © 2024. All rights reserved.