хореография – Ангелина Гаврилова
музика – Макс Рихтер
репетитор – Олеся Пантикина

Ще вървим заедно до края, който ще ни настигне във време различно за мен и за теб.

Боряна Сечанова – директор
тел: (+359) 897 920 920

Мая Михайлова – мениджър
тел: (+359) 897 969 780

Ballet ARABESQUE © 2024. All rights reserved.