Музика – музикален колаж
Хореография – Асен Наков
Костюми – Цветанка Петкова-Стойнова
Времетраене – 27 минути
Брой танцьори – 6
Сцена – 10/10 метра

Хореографът Асен Наков, автор на спектакъла „Паралелна реалност” поглежда към танца през идеите на квантовата теория, която е приложима не само в света на атомите, но и към всичко в макрокосмоса на всекидневието ни. Според тази теория съществуват множество реалности, където има безкраен набор от наши версии, живеещи в паралелни измерения.

Ефектните костюми на Цветанка Петкова-Стойнова засилват невидимото-видимо. Идеята на хореографа, че една форма изкристализира в реалността само при акта на наблюдение е от съдбоносно значение. Точно този акт принуждава танцьорите как да се движат къде да бъдат или да се задържат само на това единствено място  от всички други възможни места.

Всичко съществува като призрачна амалгама от възможности, дотогава, докато моментът на наблюдение не отдели един вариант, който трябва да придобие плътност и оттам да стане реалност, а за да се превърне в реалност най-много се нуждае от въображение. Налага се да погледнем света от нова гледна точка.

Боряна Сечанова – директор
тел: (+359) 897 920 920

Мая Михайлова – мениджър
тел: (+359) 897 969 780

Ballet ARABESQUE © 2024. All rights reserved.