Хореография: Мила Искренова
Музика: Музикален етноколаж
Костюми: Цв. Петкова-Стойнова
Времетраене: 30 мин.
Брой танцьори: 7
Сцена: средна
Премиера: 2003

Шест различни характеристики на мъжа: сила, войнственост, чувство за хумор, мечтателност, виталност и жестокост. Сплав между съвременен танцов език и оригинални фолклорни мотиви от Ориента.

Боряна Сечанова – директор
тел: (+359) 897 920 920

Мая Михайлова – мениджър
тел: (+359) 897 969 780

Ballet ARABESQUE © 2024. All rights reserved.