НЕСТИНАРКА

Хореография: Маргарита Арнаудова
Музика: Марин Големинов
Костюми: Мария Трендафилова
Времетраене: 30 мин.
Брой танцьори: 15
Сцена: средна/голяма
Премиера: 1978

Сюжетът е изграден върху основа-та на един стар народен обичай – игра върху огън в деня на празника на св.Константин и Елена.
На фона на този обичай се развива личната драма на Демна.Изтерзана от хорските клюки, неразбрана от любимия човек, отчаяна от самотата си, тя смята, че причината за нейното нещастие е отричането й от св.Константин. Обезумяла от мъка, тя танцува в огъня и изгаря в него.

ЛУДО ВИНО

Музика – народна
Хореография – Боряна Сечанова
Костюми – Цветанка Петкова-Стойнова

Спектакълът е по мотиви от народния обичай за направа на вино, очарованието и опиянението от свещенодействието на ритуала.

 

ГЕРМАН

Хореография: Антония Докева
Музика: музикален етноколаж
Костюми: Васил Докев
Времетраене: 25 мин.
Брой танцьори: 7
Сцена: средна/голяма
Премиера: 2001

“ … И всякога после тоя
Герман – дъжд е валял ! ”

Герман е танцова творба, тълкува-ща ритуала и свързваща българските етнопроблеми с идентичните на светов-ния етнос
Идеята на произведението е свър-зана с необходимостта на човека да се хармонизира с природата и вярата
Суровостта на ритуала е предопре-делена от вечния жизнен цикъл, живот, смърт, живот.
Герман – отчаяние и надежда, жажда и пресищане, живот и смърт

Боряна Сечанова – директор
тел: (+359) 897 920 920

Мая Михайлова – мениджър
тел: (+359) 897 969 780

Ballet ARABESQUE © 2024. All rights reserved.