Хореография: Боряна Сечанова, Олеся Пантикина, Мила Искренова
Музика: музикален колаж
Костюми: Цветанка Петкова-Стойнова, Мила Искренова, Васил Докев
Времетраене: 35 мин.
Брой танцьори: 12
Сцена: средна/голяма
Премиера: 2001

Дълбоко синьо
Любовта прави ли ни щастливи?
Прави ли щастлив човекът до нас?

По следите на…
Един опит да се артикулира любовта без думи. Едно търсене на знаци, аромати и невинни насилия, загубени в безвремието. Един поглед към сценичното тук и сега като към уникална възмижност едно физическо тяло да принадлежи едновременно на две различни времеви реалности.

Линч
“Линч – желание за близост” е модерно представяне на проблема за общуването и кризата на човешките отношения в периода на преход между две епохи. Засилващата се зависимост на съвременния човек от техническите средства поставя психиката му в нови условия и нови
начини на комуникиране. Какво е бъдещето на човешките контакти и доколко сантименталността и интимността имат място в технократското общество – това е темата върху която се спират авторите на представлението, използвайки последните изразни средства на компютърната музика и съвременните танцови техники.

Боряна Сечанова – директор
тел: (+359) 897 920 920

Мая Михайлова – мениджър
тел: (+359) 897 969 780

Ballet ARABESQUE © 2024. All rights reserved.