музика – Макс Рихтер
хореография – Филип Миланов
репетитор – Ангелина Гаврилова

“Когато сме толкова различни…”

Филип Миланов в „Късна история” преобръща идеята за силата в любовната близост. Взаимодействието не е просто любовно сливане, но и спор, противоборство, изява на власт и „нежно насилие”.

Боряна Сечанова – директор
тел: (+359) 897 920 920

Мая Михайлова – мениджър
тел: (+359) 897 969 780

Ballet ARABESQUE © 2024. All rights reserved.