КАРМИНА БУРАНА

Хореография: Боряна Сечанова
Музика: Карл Орф
Костюми: Цв. Петкова-Стойнова
Времетраене: 50 мин.
Брой танцьори: 16
Сцена: голяма
Премиера: 2005

«Carmina Burana» на Карл Орф биват представени пред публика за пръв път на 8 юни 1937 г. във Франкфурт. Произведението има огромен успех, а композиторът му, останал неизвестен до 40-годишната си възраст, изведнъж придобива световна слава.
Ироничното и закачливо на пръв поглед е настроението, което носи хореографията на Боряна Сечанова. Над тази привидна лековатост и ироничност, която срещаме както в стиховете от средновековния сборник, които вдъхновяват Карл Орф да създаде произведението си «Carmina Burana», така и в интерпретацията представена от балет «Арабеск», надделява мотивът за неумолимостта на Съдбата. Тя е тази, която властва над човешкия живот, направлява нашите действия, играе си с хората.
Изкусната хореография, която подчертава ироничността на средновековните текстовете, отразена и в музиката на Карл Орф, колоритността на костюмите и професионалното изпълнение правят спектакъла едно наистина великолепно изживяване.

БОЛЕРО

Хореография: Маргарита Арнаудова
Музика: Морис Равел
Костюми: Мария Трендафилова
Времетраене: 15 мин.
Брой танцьори: 16
Сцена: средна/голяма
Премиера: 1987

«Болеро» носи силно изразена програмност и впечатляваща атмосфера, където балетното движение е стилизирано в ритъма на испанския танц.
Заслуга за експресивната колоритност на танца има полифоничността в хореографията на Маргарита Арнаудова.
Това изпълнение в началото на новия век е нашият дълбок поклон пред нейния оригинален талант.

Боряна Сечанова – директор
тел: (+359) 897 920 920

Мая Михайлова – мениджър
тел: (+359) 897 969 780

Ballet ARABESQUE © 2024. All rights reserved.