хореография – Антония Докева
музика – музикален етноколаж
костюми – Васил Докев
времетраене – 25 мин.
брой танцьори – 7
сцена – средна/голяма

“ … И всякога после тоя
Герман – дъжд е валял ! ”

Герман е танцова творба, тълкуваща ритуала за дъжд и свързваща българските етнопроблеми с идентичните на световния етнос
Идеята на произведението е свързана с необходимостта на човека да се хармонизира с природата и вярата
Суровостта на ритуала е предопределена от вечния жизнен цикъл, живот, смърт, живот.
Герман – отчаяние и надежда, жажда и пресищане, живот и смърт

Боряна Сечанова – директор
тел: (+359) 897 920 920

Мая Михайлова – мениджър
тел: (+359) 897 969 780

Ballet ARABESQUE © 2024. All rights reserved.