Музика – Добринка Табакова
Хореография – Филип Миланов

“Exit” разглежда желанието на индивида за бягство от социалната цензура и забрани.
Желаем да разграничим себе си от останалите, а способни ли сме да се отделим?
Всеки от нас е извършвал своите частични бягства, но има ли изход към пълната свобода?

Боряна Сечанова – директор
тел: (+359) 897 920 920

Мая Михайлова – мениджър
тел: (+359) 897 969 780

Ballet ARABESQUE © 2024. All rights reserved.