“ Балет, черпещ от източника, използващ докрай жизнената сила и лирическо вдъхновение, добре балансиран и с добра танцувална техника.”

Boriana Sechanova - art director
(+359) 897 920 920

Maya Mihailova manager
(+359) 897 969 780

Ballet ARABESQUE © 2024. All rights reserved.