Балет „Арабеск“ представя „Тъй рече Заратустра“

13-ти юни 2024 г. от 19:00 на сцената на Музикален театър

🎟️ 11.02 – https://epaygo.bg/9836292368

✨ Балет Арабеск представя нова, разширена редакция на спектакъла „ТЪЙ РЕЧЕ ЗАРАТУСТРА“ (премиера 2011), с встъпителна част, изградена изцяло върху текст на Ницше, даващ непреходен философски поглед към динамичната ни съвременност. Светът днес е свят на динамично противопоставящи се сили и полюсни състояния – изобилие и мизерия, свръхтехнологии и примитивизъм, войни и алтруизъм, висока и масова култура. Човекът стои изправен срещу собствения си избор в едно огромно поле, в което мерят сили миналото и бъдещето.

С тези въпроси 👉 Мила Искренова влиза в диалог с гениалното произведение на Фридрих Ницше – философът, без който не бихме могли да си представим развитието не само на изкуството, но и на цялостната философска мисъл през миналия век. Хореографията на Мила Искренова е интуитивно и артистично отражение на най-известната философска поема на немския философ, освободено от натрупаните във времето манипулативни и спекулативни тълкувания.

✨ Танцьорите пътуват през осем последователни нива като едно колективно тяло, което преминава през различни състояния и образи, отразяващи по съвременен начин идеите на Заратустра.

🎭 Сценографското решение на Нина Пашова се определя от принципа на контраста между светлината и мрака. Сцените ще се разгръщат в дълбочина от аванс сцената към дъното като стъпала, през които преминава странстващият и търсещ човешки дух, който преодолява различни препятствия и предизвикателства , за да достигне и да се слее със светлината.

“Човек е едно въже, вързано между животното и Свръхчовек – въже над бездна ….„

Гравитирайки около известната мисъл на Ницше, спектакълът „Тъй рече Заратустра” се спира върху основните етапи, през които преминава развитието на търсещия дух на мъдреца Заратустра: търпението, борбата и невинността. Езикът на Ницше, неведнъж сравняван с музика, вдъхновява не по-малко гениални музиканти, един от които е 🎶 Рихард Щраус, който избира осем от главите от философската поема на Ницше, като водещата линия е конфликтът между човека и неговите желания с Природата и нейната мълчалива сила.

✨ Епизодите са:

Изгрев, За бленуването по отвъдния свят, За великия копнеж, За радостите и страстите, Погребална песен, За науката, За изцелението, Танцова песен и нощна песен, Песен на нощното търсене.Boriana Sechanova - art director
(+359) 897 920 920

Maya Mihailova manager
(+359) 897 969 780

Ballet ARABESQUE © 2024. All rights reserved.